Rolloos sluit zich aan bij Belang van Nederland

Raadslid Marcus Rolloos sluit zich aan bij Belang van Nederland

Het vorige week bij de VVD opgestapte raadslid Marcus Rolloos, die in 2018 met voorkeursstemmen werd herkozen, sluit zich per direct aan bij Belang van Nederland, de nieuwe partij van Tweede Kamerlid Wybren van Haga.

“Ik krijg een goed gevoel bij Belang van Nederland, een klassiek-liberale partij die pal staat voor de individuele vrijheid en opkomt voor de belangen van hardwerkende mensen en ondernemers”, aldus Rolloos, die het inperken van de vrijheid door coronamaatregelen een gotspe vindt.

Belang van Nederland Oegstgeest
doet op 16 maart 2022 mee met de gemeenteraadsverkiezingen. “We zoeken daarbij natuurlijk nog enthousiaste mensen, die willen helpen om dé ondernemerspartij van Nederland bij ons op de kaart te zetten”, aldus Rolloos.

Van Haga enthousiast

Wybren van Haga reageert enthousiast op de komst van Rolloos.
“Marcus is een ervaren politicus, die weloverwogen de keuze heeft gemaakt om zich bij ons aan te sluiten,” aldus Van Haga.

Gemeenteraad Rotterdam trekt stekker uit WLQ+

Op 14 oktober stemde de gemeenteraad van Rotterdam unaniem in met het stoppen van WLQ+, het plan om een “leiding door het midden” aan te leggen met warmwater restwarmte van Rotterdam naar de regio Leiden. Voor mij is dat reden voor champagne, want het was, ook in de ogen van een aantal raadsfracties in Rotterdam, een onzalig plan. Er is 300 miljoen euro in gestoken, die nooit terugverdiend gaat worden. Uit de mond van raadsleden in Rotterdam konden wij optekenen dat “geprobeerd is om de financiën rond te krijgen door meer klanten te vinden”. Die klanten, dat waren wij in de regio Leiden dan natuurlijk. Maar dan nog zou het een extreem kostbaar verhaal zijn geworden. Goed dat deze bodemloze put gestopt is.

Ook de motie “Stoppen is geen falen” werd unaniem aangenomen.

Tevens werd het amendement “Afwikkeling WbR risicovol project”, een initiatief van de VVD, unaniem gesteund door de gemeenteraad. Daarmee is het einde van het warmtebedrijf mogelijk nabij. Maar de WLQ+ leiding naar Leiden gaat dus niet door en dat is een zeer verstandig besluit.

College van B&W stelt voor om te stoppen met warmtebedrijf

Het College van B&W stelde op 6 oktober voor om te stoppen met Warmtelinq (WLQ+), de warmwaterleiding die de regio Leiden van warm water had moeten gaan voorzien. Ik ben altijd een verklaar tegenstander geweest van deze leiding omdat:

  • De leiding te lang is, waardoor het water in de winter, wanneer de warmte nodig is, teveel afkoelt en halverwege moet worden bijverwarmd …. met aardgas. (en daar moesten we vanaf?);
  • De warmte niet duurzaam is; het legaliseert restwarmte van een op zich niet duurzaam proces, waar we langzamerhand juist van af gaan stappen, zoals afvalverbranding (we moeten steeds minder afval produceren) en restwarmte van de petrochemische industrie;
  • Er een nieuw warmwaternetwerk van deur tot deur zou moeten worden aangelegd, wat een exorbitante investering vergt die alleen met een afgedwongen monopolie kan worden terugverdiend;
  • Er een uitstekend netwerk ligt voor verwarmen, namelijk het gasnet, dat prima verduurzaamd kan worden tegen lage investeringen en lage kosten;

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/06/college-rotterdam-wil-stoppen-met-warmteleiding-naar-leiden-a4060936?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=twitter&utm_term=20211006

motie niet-handhaven corona-toegangsbewijs Oegstgeest

op 23 september diende ik een motie in die de burgemeester oproept om het Corona-ToegangsBewijs (CTB, ook wel coronatoegangspas of qr-code) niet (actief) te handhaven. Kort gezegd komt het erop neer dat ik de burgemeester en de handhavers oproep om hun eed op de grondwet serieus te nemen daar deze boven een normale wet zoals de wet over het handhaven van het corona-toegangsbewijs. De motie werd door mijzelf à titre personnel ingediend.

De gehele gemeenteraad van Oegstgeest stemde tegen. Inmiddels is een motie met een gelijkluidende oproep in Den Haag aangenomen. Daar stemde de VVD-fractie in de gemeenteraad van Den Haag vóór die motie, zij het dat in die motie het motief was om de horeca te ontzien, niet een beroep op grondrechten, zoals in mijn motie. Het effect is echter hetzelfde.

Wat mij opviel in het debat in de gemeenteraad van Oegstgeest, is dat niemand, geen enkele fractie, ook maar refereerde aan grondrechten en fundamentele vrijheden, waaraan mijn motie refereerde. In plaats daarvan sprak het CDA van “wetteloosheid” en ook D66 en Pro spraken zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Een treurig moment voor Vrijheid en Democratie.

1 april grap: Betaald parkeren in Oegstgeest

Op 30 maart twitterde Marcus Rolloos van de VVD-fractie Oegstgeest over een plan voor betaald parkeren in Oegstgeest. Op 1 april verscheen een artikel daarover in het Leidsch Dagblad. Uiteraard was dat een 1 april grap! Natuurlijk wil de VVD geen betaald parkeren in Oegstgeest. Wij zijn daar rabiaat tegenstander van en dat zal zo blijven. U kunt ook wat dat betreft blijven rekenen op de VVD. Wel vragen wij aandacht voor onze verkeersenquête. Wilt u deze invullen? Dat kan hier.

Woonlasten Oegstgeest niet hoog

Vereniging Eigen Huis / Telegraaf meldden recent dat de woonlasten in Oegstgeest erg omhoog zijn gegaan. Dat is wel heel erg kort door de bocht om niet te zeggen een gedeelte van de waarheid en dan oordeel ik nog mild. De Telegraaf heeft zich er erg gemakkelijk van af gemaakt door bij alle gemeenten kennelijk gewoon het hoogste tarief te nemen. Nu de feiten: Eenpersoonshuishoudens gaan allemaal MINDER betalen. Je zou volgens bijgaande tabel (bron: https://www.oegstgeest.nl/…/Min…/tarieven_afval_2021.pdf) zeggen dat een eenpersoons huishouden met een kleine container meer gaat betalen maar dat is nog geen 0,5% en met inflatie meegerekend zijn ook die voordeliger uit. Maar dat vertelt de Telegraaf er niet bij.Feit: Oegstgeest maakt nu een onderscheid tussen een- twee- en meerpersoons huishoudens. Dat is eerlijker. Tweepersoons huishoudens gaan ook allemaal minder betalen, tenzij dat huidhouden eerst een kleine container had en nu een grote. Dat komt omdat wij de kosten gelijk willen verdelen binnen de verschillende groepen en wij hebben gekozen voor nascheiding van afval. Het behouden van een kleine container zou een verkeerde prikkel kunnen geven, zoals het dumpen en of “verdwijnen” van afval, zoals we in Lisse hebben gezien.

Dan de Telegraaf. Inderdaad, de meerpersoons huishoudens gaan meer betalen. Dat komt omdat zij meer afval produceren. Maar ook hier is het tarief mild: Het tarief is niet het tarief van een eenpersoonshuidhouden maal 3. Nee, er zit een duidelijke demping in het meer betalen. Het tarief is dus degressief. Daar heeft de VVD voor gekozen en ik heb er de afgelopen jaren persoonlijk hard voor gewerkt om zover te komen. Al in 2017 heb ik de noodklok geluid. (https://marcus.rolloos.nl/vang-red-de-grijze-kliko/)De toenmalige wethouder (Hart voor Oegstgeest) had een megalomaan plan dat miljoenen aan investeringen zou gaan kosten.

Hij zei er triomfantelijk bij dat het kostenneutraal zou zijn. Ja, voor de gemeente, want de kosten worden gewoon verwerkt in de tarieven die inwoners betalen! Daar heb ik toen namens de VVD korte metten mee gemaakt en het is voor de VVD een heel belangrijk thema gebleven, ook in de onderhandelingen van het coalitieakkoord van 2018.Toen is dit dossier dan ook in handen gekomen van wethouder Huizing van de VVD, die hiermee aan de slag is gegaan. Wij hebben daarmee voorkomen, dat de gemeente miljoen zou investeren in een ingewikkeld, onvriendelijk systeem, waarvan de voordelen op voorhand helemaal nog niet zo zeker waren. En dat blijkt nu!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Nieuwe tarieven voor 2021. Extra container Nee Nee Ja Huishouden Eenpersoons Eenpersoons Eenpersoons Eenpersoons Tweepersoons Tweepersoons Tweepersoons Tweepersoons Meerpersoons Meerpersoons Meerpersoons Meerpersoons Nee Kosten 2020 €263,40 €350,64 €614,04 €315,12 €263,40 €350,64 €614,04 €315,12 Nee Containertype 120L minicontainer 240L minicontainer 240L minicontainer Gedeelde voorzieningen 120L minicontainer 240L minicontainer 240L minicontainer Gedeelde voorzieningen 120L minicontainer 240L minicontainer 240L minicontainer Gedeelde voorzieningen Kosten 2021 € 264,70 €264,70 €529,40 €264,70 €305,15 €305,15 €569,85 €305,15 Nee Ja Nee Verschil €1,30 €85,94 €84,64 € 50,42 €41,75 €45,49 €44,19 -€9,97 €126,70 €39,46 40,76 €74,98 Nee Nee Ja C263,40 €350.64 €614,04 €315,12 Nee €390,10 €390,10 €654,80 €390,10'

Afvalbeleid update

Waarom is het afvalbeleid in Oegstgeest beter dan bijvoorbeeld in Lisse en Zoeterwoude?

In Zoeterwoude heeft men een paar jaar geleden gekozen voor een ingewikkelde en dure manier van afval inzamelen. Hoge investeringen in ondergrondse containers, pasjessystemen met software. Enfin, u raadt het al: een dure exercitie en uiteindelijk is de inwoner duurder uit!

https://www.unity.nu/Artikelen/zoeterwoude/vvd:-‘afvalbeleid-in-zoeterwoude-faalt’

VVD: 'Afvalbeleid in Zoeterwoude faalt'

Dat heeft de VVD een paar jaar geleden in Oegstgeest weten te voorkomen! Ik heb mij daar, vroegtijdig, namens de VVD voor ingezet. Maar het is gelukt! En uiteindelijk heeft Oegstgeest daardoor een veel goedkoper EN duurzamer afvalinzamelsysteem!

Dat is nu nuchter en liberaal met geld en duurzaamheid omgaan.

Geen verplichte zonnepanelen

Zonnepanelen met industriële toepassingen

Goed Nieuws! Zonnepanelen kunnen dankzij de Vereniging Eigen Huis niet verplicht worden.

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2021/01/22/10/10/voorlopig-geen-verplichting-zonnepanelen-voor-huiseigenaren/?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=email&utm_content=algemene_nieuwsbrief_6_februari_2021_editie_27-a&utm_term=geen-verplichting-zonnepanelen%7Cbullet#/

Zonnepanelen zijn in veel gevallen lucratief voor huisiegnaren. Maar niet altijd, door schaduw, ligging of andere oorzaken. Als mensen geen zonnepanelen laten installeren, hebben ze daar kennelijk goede redenen voor.

Als liberaal ben ik tegen dwang. Laat de overheid eerst het goede voorbeeld geven met zonnepanelen op haar eigen gebouwen. Vervolgens eens goed nadenken over de opslag van die energie want het wordt vaak geproduceerd op momenten, waarop het niet nodig is en ons elektriciteitsnet kan een ongebreidelde groei van duurzame energieopwek niet aan, de grenzen zijn over een paar jaar bereikt. We moeten dan massaal energie gaan opslaan, onder andere voor gebruik in de winter.

Wat gemeenten wel zouden kunnen doen, is scholen aansporen om met lokale energiecoöperaties samen zonnepanelen op schooldaken te realiseren. Oegstgeest heeft daarvoor coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest, een ideële duurzame vereniging van, voor en door inwoners.