Afvalbeleid update

Waarom is het afvalbeleid in Oegstgeest beter dan bijvoorbeeld in Lisse en Zoeterwoude?

In Zoeterwoude heeft men een paar jaar geleden gekozen voor een ingewikkelde en dure manier van afval inzamelen. Hoge investeringen in ondergrondse containers, pasjessystemen met software. Enfin, u raadt het al: een dure exercitie en uiteindelijk is de inwoner duurder uit!

https://www.unity.nu/Artikelen/zoeterwoude/vvd:-‘afvalbeleid-in-zoeterwoude-faalt’

VVD: 'Afvalbeleid in Zoeterwoude faalt'

Dat heeft de VVD een paar jaar geleden in Oegstgeest weten te voorkomen! Ik heb mij daar, vroegtijdig, namens de VVD voor ingezet. Maar het is gelukt! En uiteindelijk heeft Oegstgeest daardoor een veel goedkoper EN duurzamer afvalinzamelsysteem!

Dat is nu nuchter en liberaal met geld en duurzaamheid omgaan.

Geen verplichte zonnepanelen

Zonnepanelen met industriële toepassingen

Goed Nieuws! Zonnepanelen kunnen dankzij de Vereniging Eigen Huis niet verplicht worden.

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2021/01/22/10/10/voorlopig-geen-verplichting-zonnepanelen-voor-huiseigenaren/?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=email&utm_content=algemene_nieuwsbrief_6_februari_2021_editie_27-a&utm_term=geen-verplichting-zonnepanelen%7Cbullet#/

Zonnepanelen zijn in veel gevallen lucratief voor huisiegnaren. Maar niet altijd, door schaduw, ligging of andere oorzaken. Als mensen geen zonnepanelen laten installeren, hebben ze daar kennelijk goede redenen voor.

Als liberaal ben ik tegen dwang. Laat de overheid eerst het goede voorbeeld geven met zonnepanelen op haar eigen gebouwen. Vervolgens eens goed nadenken over de opslag van die energie want het wordt vaak geproduceerd op momenten, waarop het niet nodig is en ons elektriciteitsnet kan een ongebreidelde groei van duurzame energieopwek niet aan, de grenzen zijn over een paar jaar bereikt. We moeten dan massaal energie gaan opslaan, onder andere voor gebruik in de winter.

Wat gemeenten wel zouden kunnen doen, is scholen aansporen om met lokale energiecoöperaties samen zonnepanelen op schooldaken te realiseren. Oegstgeest heeft daarvoor coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest, een ideële duurzame vereniging van, voor en door inwoners.

Verkeersveiligheid

VVD Oegstgeest kaart al jaren de vekeersveiligheid aan in de gemeenteraad. In de donkere maanden geven wij extra aandacht aan dit thema. Volg mij op Twitter op @MarcusVVD en je krijgt snel een bericht over de enquete hierover. Deel je mening met ons!

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie (afgekort RES) van Holland Rijnland heeft veel stof doen opwaaien. Namens de VVD heb ik er serieuze bezwaren tegen omdat:

 • De betaalbaarheid blijkt op geen enkele manier. Dat is verdacht. Als er een klinkende business case onder lag met “woonlastenneutraliteit” voor onze inwoners, dan was dat natuurlijk allang bekend.
 • Waarom warmte via duur warmtenet vanuit Rotterdam naar Oegstgeest halen? Als het zo goed is, kunnen ze het dan niet beter in de regio Rotterdam gebruiken? Is dat niet goedkoper?
 • Waarom hergebruiken we het gasnet niet? Dat hebben we met zijn allen allang betaald en is in topconditie, de beste van de wereld! Voor een klein bedrag kan het gehele Nederlandse net fasegewijs worden omgebouwd naar (groene of blauwe**) waterstof.
 • Waarom kunnen wij niet, net als nu, (groene) energie van buiten onze regio betrekken? Dan kunnen we een deel van die groene energie, als er (bijvoorbeeld midden in de zomer) om ons heen teveel van is, zoals op zonnige dagen, deze energie gebruiken voor de productie van groene waterstof om in de winter te verwarmen.
 • Waarom een monopolie voor het warmtenet? Anders is het niet betaalbaar? Dan is het gewoon te duur!
 • De bron van de warmte is niet duurzaam en stoot op zichzelf meer CO2 uit dan ons huidige gasverbruik. Bovendien is veel van de warmte eindig, zoals warmte door het verbranden van afval. Gingen wij niet juist minder afval produceren, zoals we recent hebben afgesproken?
 • De VVD is 100% tegen het afsluiten van huizen en gebouwen van het gasnet. Voor ons is het gasnet een duurzame goudmijn.

Op 19 mei 2020 namen tientallen raadsleden en wethouders uit de regio Holland Rijnland deel aan een online webinar met Marco Bijkerk van Remeha en Bastiaan Bor van Lagerwey als gastsprekers. Hieronder een video verslag.

De onbalans van aanbod groene energie en vraag naar energie
Energie die binnenkomt in Nederland, wat we zelf gebruiken, wat we exporteren en welk gedeelte WARMTE en welk gedeelte ELEKTRICITEIT is.
De CV-ketel van Remeha op waterstof. Even betaalbaar als een “gewone” CV-ketel.
Een weergave van de potentiële energie opslag. Zowel in CAPACITEIT (hoeveelheid kilowattuur) als in VERMOGEN (maximaal leverbare vermogen). Maar wacht, deze schaal is LOGARITMISCH.
Dit is de weergave op een NORMALE schaal. Hieruit volgt dat Waterstof (H2) de ENIGE BETAALBARE en REALISTISCHE optie is om energie langdurig op de slaan.

Oegstgeest niet van gas los

Je hoort het wel vaker: “Van gas los”. Na de aardbevingen in Groningen klinkt dat misschien heel logisch. Maar dat is het niet. Nederland heeft een zeer hoogwaardig en fijnmazig gasnetwerk. Ons elektriciteitsnetwerk is internationaal ook een van de beste, maar de capaciteit van het gasnet is 20 keer groter. En daar zit de crux. 77% van al onze energie is warmte en dus voor het overgrote deel gas.

Dat kan je niet zomaar even snel vervangen door elektriciteit! Een paar huizen kunnen wel “all electric”, een wijkje kan aan de warmtepomp (feitelijk een omgekeerde airco) maar dan hebben we het ook wel gehad. Heek Nederland elektrisch verwarmen kan je gewoon vergeten.

“De warmterotonde”

Er is, of beter gezegd was, een sterke, betaalde lobby voor het doorsturen van restwarmte vanuit de haven naar de regio Leiden.

Een bijzonder slecht idee omdat:

 1. Het warmte betreft die komt van zeer vervuilende industrie. We gaan dus schoon gas vervangen door warmte waaraan zeer veel uitstoot gerelateerd is.
 2. Die industrie zal in de toekomst kleiner worden, de warmte is dus niet zeker.
 3. De infrastructuur kost honderden miljoenen.
 4. De warmte is te hoog, huizen zijn veel meer gebaat bij lage-temperatuur warmte.
 5. De warmte matcht helemaal niet met de vraag.

Samengevat is de warmterotonde een bijzonder slecht plan. Niet verwonderlijk konden we dat ook recent in de media lezen en horen.

Gas vergroenen

Gas kan heel goed, heel geleidelijk en heel betaalbaar vergroend worden. Voordat er aardgas werd ontdekt ging er stadsgas door onze gasleidingen. En stadsgas was 50% waterstof en 50% koolmonoxide, wat natuurlijk veel gevaarlijker was dan de waterstof. Waterstof kan gemaakt worden uit groene stroom, op momenten dat we dat niet meteen nodig hebben. Zo kunnen we energie uit de zomer verplaatsen naar de winter, precies wanneer we die energie extra hard nodig hebben. In Rotterdam wordt al een test gedaan met waterstof in woningen wat heel voorspoedig verloopt.

Oegstgeest dus niet van gas los en aan warmtenet maar geleidelijk en betaalbaar over naar waterstof.