1 april grap: Betaald parkeren in Oegstgeest

Op 30 maart twitterde Marcus Rolloos van de VVD-fractie Oegstgeest over een plan voor betaald parkeren in Oegstgeest. Op 1 april verscheen een artikel daarover in het Leidsch Dagblad. Uiteraard was dat een 1 april grap! Natuurlijk wil de VVD geen betaald parkeren in Oegstgeest. Wij zijn daar rabiaat tegenstander van en dat zal zo blijven. U kunt ook wat dat betreft blijven rekenen op de VVD. Wel vragen wij aandacht voor onze verkeersenquête. Wilt u deze invullen? Dat kan hier.

Woonlasten Oegstgeest niet hoog

Vereniging Eigen Huis / Telegraaf meldden recent dat de woonlasten in Oegstgeest erg omhoog zijn gegaan. Dat is wel heel erg kort door de bocht om niet te zeggen een gedeelte van de waarheid en dan oordeel ik nog mild. De Telegraaf heeft zich er erg gemakkelijk van af gemaakt door bij alle gemeenten kennelijk gewoon het hoogste tarief te nemen. Nu de feiten: Eenpersoonshuishoudens gaan allemaal MINDER betalen. Je zou volgens bijgaande tabel (bron: https://www.oegstgeest.nl/…/Min…/tarieven_afval_2021.pdf) zeggen dat een eenpersoons huishouden met een kleine container meer gaat betalen maar dat is nog geen 0,5% en met inflatie meegerekend zijn ook die voordeliger uit. Maar dat vertelt de Telegraaf er niet bij.Feit: Oegstgeest maakt nu een onderscheid tussen een- twee- en meerpersoons huishoudens. Dat is eerlijker. Tweepersoons huishoudens gaan ook allemaal minder betalen, tenzij dat huidhouden eerst een kleine container had en nu een grote. Dat komt omdat wij de kosten gelijk willen verdelen binnen de verschillende groepen en wij hebben gekozen voor nascheiding van afval. Het behouden van een kleine container zou een verkeerde prikkel kunnen geven, zoals het dumpen en of “verdwijnen” van afval, zoals we in Lisse hebben gezien.

Dan de Telegraaf. Inderdaad, de meerpersoons huishoudens gaan meer betalen. Dat komt omdat zij meer afval produceren. Maar ook hier is het tarief mild: Het tarief is niet het tarief van een eenpersoonshuidhouden maal 3. Nee, er zit een duidelijke demping in het meer betalen. Het tarief is dus degressief. Daar heeft de VVD voor gekozen en ik heb er de afgelopen jaren persoonlijk hard voor gewerkt om zover te komen. Al in 2017 heb ik de noodklok geluid. (https://marcus.rolloos.nl/vang-red-de-grijze-kliko/)De toenmalige wethouder (Hart voor Oegstgeest) had een megalomaan plan dat miljoenen aan investeringen zou gaan kosten.

Hij zei er triomfantelijk bij dat het kostenneutraal zou zijn. Ja, voor de gemeente, want de kosten worden gewoon verwerkt in de tarieven die inwoners betalen! Daar heb ik toen namens de VVD korte metten mee gemaakt en het is voor de VVD een heel belangrijk thema gebleven, ook in de onderhandelingen van het coalitieakkoord van 2018.Toen is dit dossier dan ook in handen gekomen van wethouder Huizing van de VVD, die hiermee aan de slag is gegaan. Wij hebben daarmee voorkomen, dat de gemeente miljoen zou investeren in een ingewikkeld, onvriendelijk systeem, waarvan de voordelen op voorhand helemaal nog niet zo zeker waren. En dat blijkt nu!

Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Nieuwe tarieven voor 2021. Extra container Nee Nee Ja Huishouden Eenpersoons Eenpersoons Eenpersoons Eenpersoons Tweepersoons Tweepersoons Tweepersoons Tweepersoons Meerpersoons Meerpersoons Meerpersoons Meerpersoons Nee Kosten 2020 €263,40 €350,64 €614,04 €315,12 €263,40 €350,64 €614,04 €315,12 Nee Containertype 120L minicontainer 240L minicontainer 240L minicontainer Gedeelde voorzieningen 120L minicontainer 240L minicontainer 240L minicontainer Gedeelde voorzieningen 120L minicontainer 240L minicontainer 240L minicontainer Gedeelde voorzieningen Kosten 2021 € 264,70 €264,70 €529,40 €264,70 €305,15 €305,15 €569,85 €305,15 Nee Ja Nee Verschil €1,30 €85,94 €84,64 € 50,42 €41,75 €45,49 €44,19 -€9,97 €126,70 €39,46 40,76 €74,98 Nee Nee Ja C263,40 €350.64 €614,04 €315,12 Nee €390,10 €390,10 €654,80 €390,10'

Afvalbeleid update

Waarom is het afvalbeleid in Oegstgeest beter dan bijvoorbeeld in Lisse en Zoeterwoude?

In Zoeterwoude heeft men een paar jaar geleden gekozen voor een ingewikkelde en dure manier van afval inzamelen. Hoge investeringen in ondergrondse containers, pasjessystemen met software. Enfin, u raadt het al: een dure exercitie en uiteindelijk is de inwoner duurder uit!

https://www.unity.nu/Artikelen/zoeterwoude/vvd:-‘afvalbeleid-in-zoeterwoude-faalt’

VVD: 'Afvalbeleid in Zoeterwoude faalt'

Dat heeft de VVD een paar jaar geleden in Oegstgeest weten te voorkomen! Ik heb mij daar, vroegtijdig, namens de VVD voor ingezet. Maar het is gelukt! En uiteindelijk heeft Oegstgeest daardoor een veel goedkoper EN duurzamer afvalinzamelsysteem!

Dat is nu nuchter en liberaal met geld en duurzaamheid omgaan.

Geen verplichte zonnepanelen

Zonnepanelen met industriële toepassingen

Goed Nieuws! Zonnepanelen kunnen dankzij de Vereniging Eigen Huis niet verplicht worden.

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2021/01/22/10/10/voorlopig-geen-verplichting-zonnepanelen-voor-huiseigenaren/?utm_campaign=algemeen&utm_source=algnbr&utm_medium=email&utm_content=algemene_nieuwsbrief_6_februari_2021_editie_27-a&utm_term=geen-verplichting-zonnepanelen%7Cbullet#/

Zonnepanelen zijn in veel gevallen lucratief voor huisiegnaren. Maar niet altijd, door schaduw, ligging of andere oorzaken. Als mensen geen zonnepanelen laten installeren, hebben ze daar kennelijk goede redenen voor.

Als liberaal ben ik tegen dwang. Laat de overheid eerst het goede voorbeeld geven met zonnepanelen op haar eigen gebouwen. Vervolgens eens goed nadenken over de opslag van die energie want het wordt vaak geproduceerd op momenten, waarop het niet nodig is en ons elektriciteitsnet kan een ongebreidelde groei van duurzame energieopwek niet aan, de grenzen zijn over een paar jaar bereikt. We moeten dan massaal energie gaan opslaan, onder andere voor gebruik in de winter.

Wat gemeenten wel zouden kunnen doen, is scholen aansporen om met lokale energiecoöperaties samen zonnepanelen op schooldaken te realiseren. Oegstgeest heeft daarvoor coöperatie Lokaal Energie Opwekken Oegstgeest, een ideële duurzame vereniging van, voor en door inwoners.

Verkeersveiligheid

VVD Oegstgeest kaart al jaren de vekeersveiligheid aan in de gemeenteraad. In de donkere maanden geven wij extra aandacht aan dit thema. Volg mij op Twitter op @MarcusVVD en je krijgt snel een bericht over de enquete hierover. Deel je mening met ons!

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie (afgekort RES) van Holland Rijnland heeft veel stof doen opwaaien. Namens de VVD heb ik er serieuze bezwaren tegen omdat:

  • De betaalbaarheid blijkt op geen enkele manier. Dat is verdacht. Als er een klinkende business case onder lag met “woonlastenneutraliteit” voor onze inwoners, dan was dat natuurlijk allang bekend.
  • Waarom warmte via duur warmtenet vanuit Rotterdam naar Oegstgeest halen? Als het zo goed is, kunnen ze het dan niet beter in de regio Rotterdam gebruiken? Is dat niet goedkoper?
  • Waarom hergebruiken we het gasnet niet? Dat hebben we met zijn allen allang betaald en is in topconditie, de beste van de wereld! Voor een klein bedrag kan het gehele Nederlandse net fasegewijs worden omgebouwd naar (groene of blauwe**) waterstof.
  • Waarom kunnen wij niet, net als nu, (groene) energie van buiten onze regio betrekken? Dan kunnen we een deel van die groene energie, als er (bijvoorbeeld midden in de zomer) om ons heen teveel van is, zoals op zonnige dagen, deze energie gebruiken voor de productie van groene waterstof om in de winter te verwarmen.
  • Waarom een monopolie voor het warmtenet? Anders is het niet betaalbaar? Dan is het gewoon te duur!
  • De bron van de warmte is niet duurzaam en stoot op zichzelf meer CO2 uit dan ons huidige gasverbruik. Bovendien is veel van de warmte eindig, zoals warmte door het verbranden van afval. Gingen wij niet juist minder afval produceren, zoals we recent hebben afgesproken?
  • De VVD is 100% tegen het afsluiten van huizen en gebouwen van het gasnet. Voor ons is het gasnet een duurzame goudmijn.

Op 19 mei 2020 namen tientallen raadsleden en wethouders uit de regio Holland Rijnland deel aan een online webinar met Marco Bijkerk van Remeha en Bastiaan Bor van Lagerwey als gastsprekers. Hieronder een video verslag.

De onbalans van aanbod groene energie en vraag naar energie
Energie die binnenkomt in Nederland, wat we zelf gebruiken, wat we exporteren en welk gedeelte WARMTE en welk gedeelte ELEKTRICITEIT is.
De CV-ketel van Remeha op waterstof. Even betaalbaar als een “gewone” CV-ketel.
Een weergave van de potentiële energie opslag. Zowel in CAPACITEIT (hoeveelheid kilowattuur) als in VERMOGEN (maximaal leverbare vermogen). Maar wacht, deze schaal is LOGARITMISCH.
Dit is de weergave op een NORMALE schaal. Hieruit volgt dat Waterstof (H2) de ENIGE BETAALBARE en REALISTISCHE optie is om energie langdurig op de slaan.