motie niet-handhaven corona-toegangsbewijs Oegstgeest

op 23 september diende ik een motie in die de burgemeester oproept om het Corona-ToegangsBewijs (CTB, ook wel coronatoegangspas of qr-code) niet (actief) te handhaven. Kort gezegd komt het erop neer dat ik de burgemeester en de handhavers oproep om hun eed op de grondwet serieus te nemen daar deze boven een normale wet zoals de wet over het handhaven van het corona-toegangsbewijs. De motie werd door mijzelf à titre personnel ingediend.

De gehele gemeenteraad van Oegstgeest stemde tegen. Inmiddels is een motie met een gelijkluidende oproep in Den Haag aangenomen. Daar stemde de VVD-fractie in de gemeenteraad van Den Haag vóór die motie, zij het dat in die motie het motief was om de horeca te ontzien, niet een beroep op grondrechten, zoals in mijn motie. Het effect is echter hetzelfde.

Wat mij opviel in het debat in de gemeenteraad van Oegstgeest, is dat niemand, geen enkele fractie, ook maar refereerde aan grondrechten en fundamentele vrijheden, waaraan mijn motie refereerde. In plaats daarvan sprak het CDA van “wetteloosheid” en ook D66 en Pro spraken zich in vergelijkbare bewoordingen uit. Een treurig moment voor Vrijheid en Democratie.

Geef een antwoord