Oegstgeest niet van gas los

Je hoort het wel vaker: “Van gas los”. Na de aardbevingen in Groningen klinkt dat misschien heel logisch. Maar dat is het niet. Nederland heeft een zeer hoogwaardig en fijnmazig gasnetwerk. Ons elektriciteitsnetwerk is internationaal ook een van de beste, maar de capaciteit van het gasnet is 20 keer groter. En daar zit de crux. 77% van al onze energie is warmte en dus voor het overgrote deel gas.

Dat kan je niet zomaar even snel vervangen door elektriciteit! Een paar huizen kunnen wel “all electric”, een wijkje kan aan de warmtepomp (feitelijk een omgekeerde airco) maar dan hebben we het ook wel gehad. Heek Nederland elektrisch verwarmen kan je gewoon vergeten.

“De warmterotonde”

Er is, of beter gezegd was, een sterke, betaalde lobby voor het doorsturen van restwarmte vanuit de haven naar de regio Leiden.

Een bijzonder slecht idee omdat:

  1. Het warmte betreft die komt van zeer vervuilende industrie. We gaan dus schoon gas vervangen door warmte waaraan zeer veel uitstoot gerelateerd is.
  2. Die industrie zal in de toekomst kleiner worden, de warmte is dus niet zeker.
  3. De infrastructuur kost honderden miljoenen.
  4. De warmte is te hoog, huizen zijn veel meer gebaat bij lage-temperatuur warmte.
  5. De warmte matcht helemaal niet met de vraag.

Samengevat is de warmterotonde een bijzonder slecht plan. Niet verwonderlijk konden we dat ook recent in de media lezen en horen.

Gas vergroenen

Gas kan heel goed, heel geleidelijk en heel betaalbaar vergroend worden. Voordat er aardgas werd ontdekt ging er stadsgas door onze gasleidingen. En stadsgas was 50% waterstof en 50% koolmonoxide, wat natuurlijk veel gevaarlijker was dan de waterstof. Waterstof kan gemaakt worden uit groene stroom, op momenten dat we dat niet meteen nodig hebben. Zo kunnen we energie uit de zomer verplaatsen naar de winter, precies wanneer we die energie extra hard nodig hebben. In Rotterdam wordt al een test gedaan met waterstof in woningen wat heel voorspoedig verloopt.

Oegstgeest dus niet van gas los en aan warmtenet maar geleidelijk en betaalbaar over naar waterstof.

Geef een antwoord