Verkeersveiligheid

VVD Oegstgeest kaart al jaren de vekeersveiligheid aan in de gemeenteraad. In de donkere maanden geven wij extra aandacht aan dit thema. Volg mij op Twitter op @MarcusVVD en je krijgt snel een bericht over de enquete hierover. Deel je mening met ons!

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie (afgekort RES) van Holland Rijnland heeft veel stof doen opwaaien. Namens de VVD heb ik er serieuze bezwaren tegen omdat:

 • De betaalbaarheid blijkt op geen enkele manier. Dat is verdacht. Als er een klinkende business case onder lag met “woonlastenneutraliteit” voor onze inwoners, dan was dat natuurlijk allang bekend.
 • Waarom warmte via duur warmtenet vanuit Rotterdam naar Oegstgeest halen? Als het zo goed is, kunnen ze het dan niet beter in de regio Rotterdam gebruiken? Is dat niet goedkoper?
 • Waarom hergebruiken we het gasnet niet? Dat hebben we met zijn allen allang betaald en is in topconditie, de beste van de wereld! Voor een klein bedrag kan het gehele Nederlandse net fasegewijs worden omgebouwd naar (groene of blauwe**) waterstof.
 • Waarom kunnen wij niet, net als nu, (groene) energie van buiten onze regio betrekken? Dan kunnen we een deel van die groene energie, als er (bijvoorbeeld midden in de zomer) om ons heen teveel van is, zoals op zonnige dagen, deze energie gebruiken voor de productie van groene waterstof om in de winter te verwarmen.
 • Waarom een monopolie voor het warmtenet? Anders is het niet betaalbaar? Dan is het gewoon te duur!
 • De bron van de warmte is niet duurzaam en stoot op zichzelf meer CO2 uit dan ons huidige gasverbruik. Bovendien is veel van de warmte eindig, zoals warmte door het verbranden van afval. Gingen wij niet juist minder afval produceren, zoals we recent hebben afgesproken?
 • De VVD is 100% tegen het afsluiten van huizen en gebouwen van het gasnet. Voor ons is het gasnet een duurzame goudmijn.

Op 19 mei 2020 namen tientallen raadsleden en wethouders uit de regio Holland Rijnland deel aan een online webinar met Marco Bijkerk van Remeha en Bastiaan Bor van Lagerwey als gastsprekers. Hieronder een video verslag.

De onbalans van aanbod groene energie en vraag naar energie
Energie die binnenkomt in Nederland, wat we zelf gebruiken, wat we exporteren en welk gedeelte WARMTE en welk gedeelte ELEKTRICITEIT is.
De CV-ketel van Remeha op waterstof. Even betaalbaar als een “gewone” CV-ketel.
Een weergave van de potentiële energie opslag. Zowel in CAPACITEIT (hoeveelheid kilowattuur) als in VERMOGEN (maximaal leverbare vermogen). Maar wacht, deze schaal is LOGARITMISCH.
Dit is de weergave op een NORMALE schaal. Hieruit volgt dat Waterstof (H2) de ENIGE BETAALBARE en REALISTISCHE optie is om energie langdurig op de slaan.

Oegstgeest niet van gas los

Je hoort het wel vaker: “Van gas los”. Na de aardbevingen in Groningen klinkt dat misschien heel logisch. Maar dat is het niet. Nederland heeft een zeer hoogwaardig en fijnmazig gasnetwerk. Ons elektriciteitsnetwerk is internationaal ook een van de beste, maar de capaciteit van het gasnet is 20 keer groter. En daar zit de crux. 77% van al onze energie is warmte en dus voor het overgrote deel gas.

Dat kan je niet zomaar even snel vervangen door elektriciteit! Een paar huizen kunnen wel “all electric”, een wijkje kan aan de warmtepomp (feitelijk een omgekeerde airco) maar dan hebben we het ook wel gehad. Heek Nederland elektrisch verwarmen kan je gewoon vergeten.

“De warmterotonde”

Er is, of beter gezegd was, een sterke, betaalde lobby voor het doorsturen van restwarmte vanuit de haven naar de regio Leiden.

Een bijzonder slecht idee omdat:

 1. Het warmte betreft die komt van zeer vervuilende industrie. We gaan dus schoon gas vervangen door warmte waaraan zeer veel uitstoot gerelateerd is.
 2. Die industrie zal in de toekomst kleiner worden, de warmte is dus niet zeker.
 3. De infrastructuur kost honderden miljoenen.
 4. De warmte is te hoog, huizen zijn veel meer gebaat bij lage-temperatuur warmte.
 5. De warmte matcht helemaal niet met de vraag.

Samengevat is de warmterotonde een bijzonder slecht plan. Niet verwonderlijk konden we dat ook recent in de media lezen en horen.

Gas vergroenen

Gas kan heel goed, heel geleidelijk en heel betaalbaar vergroend worden. Voordat er aardgas werd ontdekt ging er stadsgas door onze gasleidingen. En stadsgas was 50% waterstof en 50% koolmonoxide, wat natuurlijk veel gevaarlijker was dan de waterstof. Waterstof kan gemaakt worden uit groene stroom, op momenten dat we dat niet meteen nodig hebben. Zo kunnen we energie uit de zomer verplaatsen naar de winter, precies wanneer we die energie extra hard nodig hebben. In Rotterdam wordt al een test gedaan met waterstof in woningen wat heel voorspoedig verloopt.

Oegstgeest dus niet van gas los en aan warmtenet maar geleidelijk en betaalbaar over naar waterstof.

Oplaadpalenbeleid

Oplaadpalenbeleid. Een mooi scrabble woord. Maar er gaat een wereld achter schuil met merkwaardige anekdotes, bijzondere reacties en eigenaardige parkeeracties.

Een benzineauto parkeert hier bij oplaadpaal: FOUT!

Vandaag was ik op verzoek in gesprek met “twee mensen uit Den Haag”. Ik noem even maar geen namen en rugnummers. U begrijpt wel waarom. Het verzoek was om even van gedachten te wisselen over oplaadpalenbeleid. Ik ontving hen in het gemeentehuis van Oegstgeest.

We konden het niet tot een uur beperken. Dat komt doordat er nogal wat mythes zijn, veel dingen fout gaan bij besluitvorming en uitvoering en omdat er behoorlijk wat aannames rondvliegen. Een bloemlezing.

 • Batterijen, die slijten toch heel erg?
  – Nee, allesbehalve. een benzinemotor, DIE slijt erg hard.
 • Maar een oplaadpaal, dat is toch een privéparkeerplek?
  – Nee, iedereen kan en mag er laden. Heb je geen stekkerauto, dan heb je er niets te zoeken.
 • Maar als een parkeerplek wordt geserveerd voor stekkerauto’s, dan onttrek je een parkeerplek aan de voorraad openbare parkeerplekken. – Nee, iemand vraagt een oplaadpaal aan. Diegene parkeerde eerst zijn of haar benzine- of dieselauto op een willekeurige plek. Nu is die auto weg en in plaats daarvan staat er een stekkerauto. Ja, die staat dan wel meestal op die ENE plek, bij de laadpaal.
 • Maar die elektrische auto’s die blijven veel te lang bij een oplaadpaal staan.
  – Grappig genoeg hoor je dit argument heel vaak van mensen die niet in een stekkerauto rijden en zelden van mensen die elektrisch rijden. De praktijk leert dat mensen daar behoorlijk sociaal mee omgaan. Als je ergens komt, waar bij een oplaadpaal twee auto’s staan te laden dan begrijpt men dat heel goed en zoek je een andere paal. Staan er twee benzineauto’s, dan is dat heel erg vervelend.
 • Moeten we handhaven op volgeladen batterijen?
  – Nee, dat is om meerdere redenen niet handig en onuitvoerbaar. Als een auto ‘s avonds laat aan de paal wordt gehangen en om 07:00 ‘s ochtends vol is en om 08:30 loopt er bij wijze van spreken een handhaver langs, wat dan? Misschien was die batterij pas 3 minuten geleden vol? Het is niet te controleren. En mensen gaan daar redelijk mee om. Vaak halen mensen hun volle auto weg en soms heeft men daar de tijd niet voor of zijn alle andere parkeerplekken vol. Pech.
 • Oplaadpalen verhogen de parkeerdruk.
  – Dat is slecht zeer beperkt waar. Meestal verkoopt men de benzineauto en koopt men er een stekkerauto voor terug.
 • Kunnen we niet beter klusters maken of allemaal gaan snelladen langs de snelweg?
  – Nee, hoe meer verspreid, des te kleiner de kans op overbelasting van het elektriciteitsnet. gebruik het principe “paal volgt auto”. Zet ze neer waar de behoefte is. Bovendien is ‘s nachts laden heel voordelig voor onze netstabiliteit. Langs de snelweg komen er te snel files bij laadstations. “in de wijk laden” is dus een goede zaak.
 • Die borden met “P alleen voor opladen elektrische auto’s”
  – Ja, die zijn lelijk. Oegstgeest plaatst per parkeerplek een bord, dus soms twee borden per oplaadpaal. Onnodig duur en onnodig lelijk. Ik bepleit een regeling in de APV met allen een sticker op de oplaadpaal en een kruis op de parkeerplek.

Zo, dat was even een zeer korte samenvatting. Wordt vervolgt!

Wandelpad Oegstgeester kanaal

Wandelpad langs Oegstgeesterkanaal-Noord?

Honderden inwoners van Oegstgeest vulden de enquête in: wel of geen wandelpad langs de Noordzijde van het Oegstgeester kanaal? Ik zal de resultaten binnenkort delen. De enquête blijft zeker tot donderdag 16 mei 2019 open. Er zijn ook twee vragen over hoe het pad er zou moeten komen, ALS u dat wilt. Nee-stemmers kunnen dat gerust invullen, dan gaat het om de nee-stem.

Veel gehoord argument is dat direct aanwonenden belanghebbend zijn. Dat is natuurlijk zo. Maar ook andere Oegstgeestenaren zijn belanghebbend; zij kunnen immers het belang hebben om daar te willen wandelen. Daarmee is het wat betreft de VVD-fractie geen uitgemaakte zaak. Wij staan er open in en vinden het horen van de mening van Oegstgeestenaren heel belangrijk. Is dit dan een referendum? Dat nu ook weer niet. Het hangt van een aantal factoren af. Bijvoorbeeld: Kunnen er bezwaren worden weggenomen?

Vult u hem ook in?