Strategie Duurzaamheid & Innovatie

Copyrighted logo of Marcus Rolloos Coaching

Rolloos van Berkenwoude begeleidt en implementeert duurzame innovatie en strategie. Wij helpen bij het ontwikkelen van een strategie om morgen te kunnen doen wat u vandaag doet zodat uw organisatie ook overmorgen sterk staat.

Duurzaamheid
De tijden dat duurzaamheid tijdens de vergadering louter als kostenpost ter sprake kwam, is voorbij. Wij beschikken over de meest recente kennis en ervaring als het gaat om het zinvol doorvoeren van duurzaam beleid. Wij geloven in wat wij adviseren. Daarom voeren wij het ook naar wens uit. Zo zijn wij grondlegger van DEOdrive. DEO staat voor:

  • Duurzaam Elektrisch Ombouwen van voertuigen, waarbij een brug wordt gelegd tussen onderwijs, innovatie en ondernemerschap
  • Duurzaam Elektriciteit Opwekken en Opslaan. Hoe maakt u uw organisatie werkelijk energieneutraal? En Hoe maakt u van die gelegenheid gebruik om backup power tot uw beschikking te hebben terwijl uw concurrentie bij stroomuitval verlamd raakt?
  • Duurzame Energie Oplossingen. Hoe kan uw organisatie van overtollige warmte productie elektriciteit maken? Ook Power to gas oplossingen voor energiemaatschappijen.

green-future
Het DEOdrive Project
Dit project loopt op verschillende ROC’s in samenwerking met Hogescholen en het bedrijfsleven en is een samenwerking van de volgende partijen:

  • ROC van Amsterdam
  • ROC Leiden
  • Curtis Instruments

Doel van het project is het ombouwen van bestaande auto’s naar elektrisch. Daarbij wordt voor een oplossing gekozen die een condensator, een batterij en een brandstofcel, gevoed door waterstof, combineert. Hiermee worden jonge auto’s duurzaam gemaakt hetgeen duurzamer is dan nieuwe auto’s maken. Daarnaast is er veel winst op het gebied van werkgelegenheid, innovatie en de lokale ecologie en economie.

Zie verder: DEOdrive

De Coaching Masterclass
Ervaar nu zelf wat u zelf kunt bereiken met coaching als managementvaardigheid in uw eigen organisatie! Het is inspirerend, leerzaam en vooral: effectief!

Sustainability & ICT Efficiency
Sustainability en ICT is een van de elementen die Rolloos van Berkenwoude uniek maakt. Het is een bijzondere combinatie van menselijke capaciteiten en doelmatigheid van moderne middelen. Zeker in onze tijd van Het Nieuwe Werken, eigen verantwoordelijkheid en social media een belangrijke combinatie.

Datzelfde geldt voor Duurzaamheid. De relatie met uw klant is als het goed is een duurzame. Waarom zou dat dan ook niet voor andere elementen in uw organisatie gelden?
ICT kost veel energie. Zo hebben wij een concept ontwikkeld waarmee uw organisatie overtollige energie door warmte ontwikkelingen van bijvoorbeeld uw computer server park kunt omzetten in elektriciteit

Coaching
Wat is coaching? Coaching is sturen op eigen verantwoordelijkheid en bewustzijn. Kijken naar beoogde doelen en resultaten van je acties.

Personal Coaching
Als je kijkt naar wat je drijft kom je meestal tot de conclusie dat het heeft te maken met zelfverwezenlijking. En dat is voor iedereen anders. Dat kun je ontdekken en verhelderen. Je kunt het ook kwaliteit van leven noemen. Daarmee bedoelen we vaak een vorm van geluk die verder gaat dan “hebben” en “zijn”. Als “hebben” en “zijn” niet meer beantwoorden aan onze behoeften, merken we dat we verder zullen moeten reiken. We merken dat geluk vaak veel meer voortkomt uit DOEN! Immers, je bent niet wat je bent of wat je hebt, je bent uiteindelijk wat je doet. “Happiness and success are not features, they are habits.” Logisch, want als je je doelen bereikt, ervaar je geluk. Mits die doelen je overtuigingen en waardes ondersteunen, niet je normen of normen van anderen. Het kost ook veel teveel moeite om doelen na te streven die niet je overtuigingen en je waardes ondersteunen.

En dat is een van de basisdoelen: het ontdekken van de diepe overtuigingen en waardes. Als je dat doet, ga je ook ontdekken wat er mis gaat in je communicatie met anderen. Waarom maak je geen contact met de ander? Het heeft vaak te maken met overtuigingen en waardes maar ook met normen. Soms komen de waardes wel overeen maar de normen niet. Met coaching kun je dat verbeteren. Denk je dat een coach je vertelt wat goed is of wat je moet doen? Dat gebeurt niet. Je haalt het beste van jezelf naar boven. Dat is waar een coach je bij helpt. Deelnemen aan coaching betekent vaak werken en zelfkritisch zijn. Oude patronen loslaten, nieuwe invalshoeken ontdekken. En dat is uiteindelijk heel boeiend en bevrijdend!

Voor Managers
Met Coaching voor Managers verander je de wijze van managen, het wordt effectiever. “Moeten we iets veranderen?” – Nee, moeten niet. “Doen we nu iets fout?” – Inhoudelijk misschien niet, de wijze waarop kan wellicht beter, effectiever.

Verandering?
“Stilstand is achteruitgang”. Maar is verandering goed? Dat hangt ervan af wat U met de verandering beoogt en of U de verandering bewust doorvoert en door met verantwoordelijkheid wordt gedragen. En vaak zijn de veranderingen vrij subtiel. Maar de resultaten zijn veel duidelijker.

Verantwoordelijkheid & Bewustzijn
En daar zit de crux: Liever hebt u dat anderen of medewerkers, gedragen door hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel, doen wat goed is voor u of uw organisatie, dan kunt u zich bezig houden met strategie en tactiek.